The Art Stays Gallery at Slovenski trg 1 in Ptuj is a very special place for art only, as it is a place where artists and lovers of all things meet. A place where you can find a wealth of information on what is happening in and around Ptuj art circles and what new exhibitions and events of the Art Stays Cultural Art Society brings. Books, catalogs, magazines, debates, and, of course, works of art, especially by Ptuj authors. Welcome!


Galerija Art Stays na Slovenskem trgu 1 na Ptuju je prav poseben prostor namenjen samo in zgolj umetnosti, saj je kraj, kjer se srečujejo umetniki in ljubitelji vsega lepega. Kraj, kjer lahko najdete obilo informacij o tem kaj se dogaja v ptujskih umetniških krogih in izven njih, in kaj prinašajo nove razstave in dogodki Kulturno umetniškega društva Art Stays. Knjige, katalogi, revije, debate in seveda umetniška dela, predvsem ptujskih avtorjev. Dobrodošli!

GALERIJA ART STAYS, Slovenski trg 1, Ptuj