PRESTAVLJENO NA NASLEDNJO EDICIJO / POSTPONED TO 2021 EDITION!


Winner of the 2020 Art Stays Award at the Arte Laguna Prize in Venice is Kuwaiti artist Mohammad Al-Hemd who earned a bachelor’s degree in Civil Engineering from the University of Colorado and a BA in Graphic Design form the American University of Kuwait. Al-Hemd’s keen interest in art fully manifested in his first solo exhibition entitled Indulgences: Reborn, where he challenged religious notions through installation, performance and visual direction. His work stems from the conceptual, transforming into elegant illusions, where he tackles controversial yet pressing current themes compelling his audience to reflect on contemporary ideas. He continues to push the boundaries of his work, evolving his artistic practice and scope.


Dobitnik nagrade festivala Art Stays za leto 2020 na mednarodni nagradi Arte Laguna Prize v Benetkah je kuvajtski umetnik Mohammad Al-Hemd, ki je na univerzi v Koloradu pridobil diplomo iz gradbeništva in diplomiral iz grafičnega oblikovanja na ameriški univerzi v Kuvajtu. Al-Hemdovo zanimanje za umetnost se je v celoti izrazilo v njegovi prvi samostojni razstavi z naslovom Prepustitev: Prerojeni, kjer je z instalacijo, performansom in vizualno smerjo izzival verske predstave. Njegovo delo izhaja iz konceptualnega, preoblikovanega v elegantne iluzije, kjer se spopada s kontroverznimi, a perečimi aktualnimi temami, ki silijo njegovo občinstvo v razmislek o sodobnih idejah. Še naprej potiska meje svojega dela, razvija svojo umetniško prakso in obseg.

Festival venue / Festivalsko prizorišče: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj / Ptuj Library

Photo: Halal on the dance floor, 2019
installation, wood, speakers, sound, mirror