Silentium

Fotografska razstava / Photo Exhibition

Festivalsko prizorišče / Festival venue: Galerija Magistrat / Magistrat gallery, Mestni trg 1, Ptuj, www.ptuj.si
PON / MON 8.00 – 12.00, SRE / WED 8.00 – 12.00 & 14.00 – 16.00, PET / FRI 8.00 – 12.00

Euro Rotelli, Silentium, Galerija Magistrat / Magistrat Gallery, Ptuj 2020

V seriji Silentium Rotelli raziskuje raziskuje morska bitja in nas vabi k raziskovanju morskih globin v družbi njihovih prebivalcev. V nadaljevanju se okolje spremeni in izgubi svojo lirično dimenzijo: pred stojnicami prodajalcev rib pozabimo na opletanje hobotnice, svetlobni sij jate sardin ali počasno premikanje raka. „Čeprav se zdi,” meni Rotelli, “da še vedno plešejo v skladnih in dovršenih scenografijah. V tragični in nemi tišini izdajajo zadnji dih, svoj nemočni krik, svoje hrepenenje po življenju. Na sprehodih med stojnicami na tržnici, med ljudmi, ki se odločajo za želeno vrsto ribe, ob pozivih prodajalcev, v hrupu množice v največji gneči sem zaznal to njihovo prošnjo, njihovo vabilo, da postojim, da občudujem njihovo dostojno lepoto kot zadnji poklon življenju.”

In the Silentium series Rotelli explores sea creatures that invite us to explore the depths of the sea in the company of their inhabitants. In the sequel, the environment changes and loses its lyrical dimension: in front of fish vendors ’stalls, we forget about the octopus ripple, the light glow of a flock of sardines, or the slow movement of a crab. “Although,” Rotelli believes, “they still seem to dance in harmonious and sophisticated sets. In tragic and soundless silence, they communicate their last breath, their helpless cry, their longing for life. On walks among the stalls in the market, among people intending to choose a species of fish, at the urging of vendors, in the noise of the crowd, I perceived this request of theirs, their invitation to exist, to admire their dignified beauty as a last tribute to life. “

V sodelovanju z / In collaboration with:

 

 

 

 


Euro Rotelli se je rodil v Toskani, a se je že v otroških letih z družino preselil v Furlanijo. Želja po izražanju ga je preko eksperimentiranja s slikarstvom pripeljala k fotografiji. Tako se je rodila in razvila strast, zaradi katere fotografija ni samo njegovo vsakdanje delo, ampak se skozi fotografsko ustvarjanje tudi umetniško izraža. Vedno bolj se posveča raziskovanju novih tehnik in pristopov. Pritegnejo ga tako pokrajine kot ljudje, ki jih portretira črno-belo in posnetke kasneje obdela v temnici s procesi, ki jih sam razvija in raziskuje. Z uporabo Polaroida lahko v popolnosti izrazi svoja čustva in interpretira resničnosti kot jo vidi sam. Proces, ki ga je pri svojem raziskovanju obdelave polaroida razvil, mu omogoča direktno intervencijo površine izbranega posnetka. Rezultat pa je vedno drugačen in originalen. Pri ustvarjanju uporablja različne materiale in tehnike in seveda svoje procese, s pomočjo katerih spreminja objektivno resničnost v svojo intimno govorico. Svoje fotografije objavlja v različnih mednarodnih revijah in razstavlja v Italiji in po svetu. Je tudi dobitnik mednarodnih priznanj in nagrad, njegova fotografska dela pa so v zasebnih in javnih zbirkah ter galerijah.


Euro Rotelli was born in Tuscany in 1955. His family moved to Friuli when he was still a child. He has always felt a strong inner desire to communicate his feelings, and after first experimenting with painting, he later discovered photography. This produced the birth and development of a passion which brought him to the point of not only making photography his daily work, but also of
expressing himself artistically through the medium. He began to dedicate himself to the research of new techniques and approaches. He is enthralled by both landscapes and the people he portrays in black and white, while carrying out his own personal experiments in the darkroom. His discovery of Polaroid enabled him to achieve the means to fully express his way of `feeling´ and `interpreting´ reality as he sees it. This procedure, in fact, allows him
to intervene and work upon the picture’s surface manually, with results that are always different and original. His research brings him to the use of different films and materials, to experimentation with techniques such as Transfer, Emulsion Lift, Manipulations, Painting and Collage, and inventing and perfecting personal proceedings that enable him to transform the objective reality into an intimate personal language. He delves into and immortalizes cities and the countryside, both for private commissions and for personal
experimentation. Sensitive to human form and its expression, he portrays personalities and artists. The series Silentium is made in this same manner.