Relaytor de Luxe

analogna elektro-mehanska ritem instalacija / Analog electro-mechanical rhythm installation, 1996 – 2020

Festivalsko prizorišče / Festival venueMiheličeva galerija / Mihelič gallery, Dravska ulica 4, Ptuj, www.pmpo.si
SRE / WED – NED / SUN 12.00 – 16.00 (do / until: 1. 9. 2020)

Relaytor De Luxe Ptuj 2020, Courtesy Bastiaan Maris & Art Stays Festival

Relaytor de Luxe je zvočna instalacija, sestavljena iz mreže zaporednih električnih stikal, ki so nameščena na lesene panelne plošče. Za uglasitev slednjih poskrbi medsebojna povezanost in postavitev posameznih enot, ki jih obdajajo. Mehanična sistemska okvara in naključni kinetični možgani tako prevzamejo vlogo dirigenta in oživijo na stotine udarnih simfonij. Iz zvočnih izbruhov nastajajo kompozicije, ki kot valovi preplavljajo prostor, medtem ko posamezne panelne plošče igrajo brez spremstva.

Relaytor de Luxe je eksperiment z elektromehanskimi zvočnimi ritmi, ki nastajajo skozi naključno sinhronizacijo.

The Relaytor de Luxe is a sound installation featuring a sequenced network of electric switches mounted on wooden panels. The tuning of the panels is achieved through interconnectivity and the surrounding placement of individual sections. The aptitude of a mechanical system failure and random kinetic brain serves as a conductor, bringing to life hundreds of strong symphonies. Sound bursts produce compositions that travel wave-like around the room, as panels play individual solos.

Relaytor de Luxe is an experiment in electro-mechanical sound rhythms achieved through random synchronization.

 


 

 

 

 

 

 

Bastiaana Marisa (1963, Amsterdam, Nizozemska) je že od otroštva fasciniran s preobrazbo različnih oblik energije in njihovo manifestacijo. Njegovo zanimanje za stroje, zvok in nasilne kemične procese je privedlo do nenehnih raziskav kemoakustičnih pojavov in razvoja glasbenih instrumentov, ki temeljijo na teh različnih načelih.

Svoja dela je razstavljal na različnih prizoriščih, kot je na primer IBCA, mednarodni bienale v Pragi, in sodeloval na mnogih festivalih po vsem svetu v Avstraliji, ZDA, Evropi in Aziji.


Bastiaan Maris (1963, Amsterdam, Netherlands) has been fascinated with the transformation of various forms of energy and their manifestation since his childhood. His interest in machines, sound, and violent chemical processes has led to ongoing research in chemo-acoustic phenomena and the development of musical instruments based upon various principles.

He exposed his works in different venues, as for example IBCA, the International Biennale of Prague, and participated in many festivals around the world in Australia, United States, Europe and Asia.