Klopotec Orkestra

Festivalsko prizorišče / Festival venue: Dominikanski samostan / Dominican Monastery, Muzejski trg 1, Ptuj, www.dominikanskisamostan.si
TOR / TUE – PET / FRI 10.00 – 16.00, SOB / SAT – NED / SUN 10.00 – 18.00

Hans Beckers, Klopotec Orkestra, Dominikanski samostan / Dominican Monastery, Ptuj 2020

Koncept in postavitev / Concept & installation: Hans Beckers
Glasba in performans / Music & performance: Hans Beckers & Teun Verbruggen
Izdelava / Construction: Hans Beckers & Jasper Devillé
Tehnična podpora / Technical support: Pieter Nys, Gregor Van Mulders, Kevin Deckers & Istvan Leel-össy

Produkcija / Production: Zonzo Compagnie

Koprodukcija / Coproduction: KAAP, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, ChampdAction & ArtiJuli Kråkeslottet Senja
Projekt je podprla Flamska skupnost. / With the support of the Flemish Community.

Performans / Performance

16. JUL 2020, 18.00
Dvorana Dominikanskega samostana / Dominican Monastery Hall

Hans Beckers, prejemnik nagrade Art Stays na Arte Laguna Prize v Benetkah leta 2015, je v času svoje umetniške rezidence na Ptuju pričel s projektom Klopotec. Enega teh je tudi odpeljal s seboj domov, kjer je nadaljeval z delom na projektu. Sledila je še ena rezidenca, posvečena ptujskim klopotcem, v norveškem Kråkeslottetu. Po petih letih bomo na Ptuju končno imeli priložnost predstaviti in slišati igranje Klopotec Orkestra.

Hans Beckers, receiver of the Art Stays award at the Venetian Arte Laguna Prize in 2015, has begun with the Klopotec (Wind Rattle) project during his residency at the festival. One “klopotec” was given to Beckers to continue the project at home. After five years and another art residency dedicated to Slovenian klopotec in Norway’s Kråkeslottet, the Klopotec Orkestra will finally be presented and heard playing also in Ptuj.

Hans Beckers, performnce Klopotec Orkestra, Art Stays Festival 2020, foto Špela Težak


Zvočna instalacija  / Sound installation

Hans Beckers, ki s svojimi intrigantnimi zvočnimi instalacijami navdušuje občinstvo, je Ptuj prvič obiskal leta 2015, ko je prejel nagrado Art Stays na Arte Laguna Prize; sledila je rezidenca v očarljivem Kråkeslottetu na Norveškem, kjer je iz starega lesa zgradil klopotce – ropotajoče vetrnice iz severovzhodne Slovenije – vsakega s svojim lastnim značajem. Že od 16. stoletja in vse do danes se klopotci uporabljajo v vinogradih, da odganjajo kače in ptiče ter pomagajo grozdju zoreti. Hans jih je zdaj spremenil v vznemirljivo zvočno instalacijo.


Hans Beckers, who amazes audience with his intriguing sound installations, visited Ptuj for the first time in 2015, after he had won an Art Stays residency at the Arte Laguna Prize. He then visited bewitching Kråkeslottet in Norway, where he was building “klopotecs” – wind rattles from North-Eastern Slovenia – from old wood, each with its own unique character. Since the 16th century, klopotec is being used in vineyards to scare away snakes and birds and help the grapes to ripen. Hans has now converted them into an exciting sound installation.

Hans Beckers, Klopotec Orkestra, Dominikanski samostan / Dominican Monastery, Ptuj 2020

Hans Beckers se je rodil leta 1986 v Antwerpnu (Belgija), zdaj pa živi in ​​ustvarja v majhni vasici na podeželju blizu Bruslja. Pri njegovem delu je zvok zelo ključen in stalen element. V svojih performansih in instalacijah skuša najti ravnovesje med glasbo / zvočno umetnostjo in vizualno umetnostjo. Večino njegovih zvočnih instalacij je bilo mogoče razumeti kot samostojne instrumente, večinoma narejene z vsemi vrstami “najdenih predmetov”. Kaže nam, kako predmeti, za katere na splošno ni mogoče, da bi predvajali glasbo, dejansko lahko postanejo glasbila. Išče predmete, stroje, materiale iz narave, razline naprave in gospodinjske predmete z intrigantno kakovostjo zvoka. S temi materiali izdeluje nove vrste instrumentov, ki te predmete oživijo. Njegovi nastopi so kombinacija kompozicije in improvizacije, kjer igra celo vrsto materialov ritmično, melodično in harmonično. Pomaga si z lastno izdelanim namiznim instrumentom, ki skozi magnetno polje ojača normalno neslišne zvoke.

Njegovo delo je osredotočeno predvsem na zvok, instalacije, glasbo, avdiovizualno umetnost in performans, ustvarja pa tudi risbe, jedkanice in glasbene partiture za gledališče in film.

Njegovi nastopi in zvočne instalacije so bili razstavljeni in izvedeni na različnih festivalih in v umetniških hišah po vsem svetu, kot so Bozar Bruselj, Muhka Antwerpen, Opera De Lille, Concertgebouw Bruges, Konserthus Stavangar, Casa Modernista Sao Paulo, Art Stays, Ptuj, Slovenija itd.


Hans Beckers was born in 1986 in Antwerp (Belgium) and now lives and works in a small village at the countryside near Brussels. In his work sound is a very crucial and constant element. In his performances and installations he tries to find a balance between music/sound art and visual arts. Most of his sound installations could be seen as self-made instruments, mostly made with all kinds of ‘objets trouvees’. He shows how objects that are not generally considered fit to play music on can in fact become musical instruments. He searches for objects, machines, materials from nature, several devices and household objects with an intriguing sound quality. With these materials he makes new kinds of instruments that brings these objects to life. His performances are a combination of composition and improvisation, where he plays a whole range of materials rhythmically, melodically and harmonically aided by a self-made table instrument that amplifies normally inaudible sounds through a magnetic field.

His work is mainly focused on sound, installations, music, audiovisual art and performances, but he also makes drawings, etchings and music scores for theatre and film.

His performances and sound installations were exhibited and performed on different Festivals and Art houses over the world, like Bozar Brussels, Muhka Antwerp, Opera De Lille, Concertgebouw Bruges, Konserthus Stavangar, Casa Modernista Sao Paulo, Art Stays, Ptuj, Slovenia etc.