Vibravoid

zvočna skulptura / sound sculpture
les, pleksi steklo, železo, sončna plošča, mikro vibromotor, zvok / wood, plexiglass, steel, solar panel, micro vibromotor, sound

Festivalsko prizorišče / Festival venue: Ptujski grad / Ptuj castle, Muzejski trg 1, Ptuj, www.pmpo.si
TOR / TUE – PET / FRI 10.00 – 16.00, SOB / SAT – NED / SUN 10.00 – 18.00

Nicoló Masiero Sgrinzatto, Vibravoid, Grajski grič / Ptuj Castle Hill 2020

Razočaranje [temno-0] in želja [svetloba-1].

Vibravoid je zvočni stroj, sestavljen iz enega recikliranega lesenega trama, mini fotonapetostne plošče, ki napaja mikro vibromotor za mobilne telefone, ki je nameščenznotraj konstrukcijskega elementa.

Nihanje, ki ga povzroči motor, se poveča s stikom z lesom. Intenzivnost, trajanje in aktivnost vibracij bodo odvisni od količine svetlobe. V času vrhunca sončnega sevanja [želja] aktivira vibracije na največji stopnji. V nasprotni fazi [zaničevanje] bo vibracija oslabljena ali enaka. V intervalu od popuščanja-0 do želje-1 se vibracija pospeši in poveča.

V intervalu od želje-1 do obupa-0 se vibracija zmanjšuje, dokler ne izgine, se uniči in nato znova oživi.
01010011 01001111 01010010 01010010 01001001 01000100 01001001


Despondency [dark-0] and desire [light-1].
Vibravoid is a sonic machine composed of one recycled wooden beam, a mini photovoltaic panel that feeds a micro vibromotor for mobile phones placed inside the structural element.

The oscillation produced by the motor is amplified by its contact with the wood. Vibration intensity, duration, and activity will depend on the amount of light. During the peak of solar radiation [the desire] activates the vibration at its maximum stage. In the opposite phase [the despondency] the vibration will be feeble or zero. In the interval from despondency-0 to desire-1, the vibration accelerates and increases.

In the interval from desire-1 to despondency-0, the vibration decreases until it disappears, destroying itself and then resurrecting again.
01010011 01001111 01010010 01010010 01001001 01000100 01001001

Nicoló Masiero Sgrinzatto, Vibravoid, Grajski grič / Ptuj Castle Hill 2020

Nicolò Masiero Sgrinzatto se je rodil v Padovi leta 1992, kjer živi in dela. Leta 2018 je z odliko  diplomiral iz Nove tehnologije umetnosti na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah. Združuje raziskave in eksperimentiranje z zvočnimi instalacijami in skulpturami, sintezo razmišljanj o temah prihodnosti, hipersticiji, naravi in tehnologiji.


Nicolò Masiero Sgrinzatto was born in Padua in 1992 where he lives and works. In 2018 he graduated with honors t in New Technologies of Art at the Academy of Fine Arts in Venice. He combines research and experimentation with sound installations and sculptures, a synthesis of reflections on the themes of the future, hyperstition, nature, and technology.