lip – sync, 2014

dvokanalni video (HD video z zvokom, 3-25 “, loop) / two-channel video installation (HD video with sound, 3’25”, loop)

Festivalsko prizorišče / Festival venue: Galerija mesta Ptuj / Ptuj City Gallery, Prešernova ulica 29, Ptuj, www.galerijamp.si
TOR / TUE – PET / FRI 10.00 – 17.00, SOB / SAT – NED / SUN 10.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00

Delo kitajske umetnice Hui Ye lip-synch temelji na konceptu izmenjave in reinterpretacije zvoka in podob, ki nastajajo med govorjenjem, s čimer želi umetnica preučiti in razčleniti temeljno funkcijo jezika. S tem ko odstrani izvirne zvočno-jezikoslovne informacije, se »govorjene« podobe preobrazijo v vizualno notacijo za performanse, v katerih se jezik spremeni v nesmiselne avdio-vizualne izraze.


Following to a precise concept of exchanging and reinterpreting sound and images in the act of speaking, the work by Chinese artist Hui Ye lip-synch aims to examine and deconstruct the fundamental function of language. Whilst removing the original auditive/linguistic information, the “spoken” images have become a visual notation for performances in which languages are turned into senseless audio-visual expressions.

 

Hui Ye se je rodila v Kantonu na Kitajskem. Je medijska in zvočna umetnica, ki trenutno živi in dela na Dunaju v Avstriji.

V letih 2004 – 2011 je študirala kompozicijo in elektroakustično kompozicijo na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju, v letih 2010 – 2018 pa na Univerzi uporabnih umetnosti (University of Applied Arts) na Dunaju.

Glavno vprašanje njenega dela je umetniško ozadje skladatelja in izvajalca zvoka, raziskovanje razmerja med zvokom in gibajočo se podobo, pa tudi eksperimentiranje, kako lahko te časovno utemeljene medije spremenimo na nove in zahtevne načine.

Kot kitajska umetnica živeča na Dunaju v Evropi že leta opazuje in razume  osebno izkušnjo kot nekakšno”vmesno stanje”, ki vpliva na njeno umetniško prakso. Kako je socialna identiteta oblikovana v različnih kulturnih in političnih okoliščinah, je zanjo zelo pomembna.

Hui Ye je prejela več štipendij in nagrad, tj. državna štipendija za kompozicijo BKA Austria 2015 in nagrada Kunsthalle Wien 2018.

Njena dela so bila razstavljena po vsem svetu, npr. v Kunsthalle Wien, Künstlerhaus Wien, Kunstraum Niederösterreich, Krinzinger Projekte (Dunaj, Avstrija); Zvočna galerija Ohrenhoch (Berlin, Nemčija); WRO Media Art bienale 2017, 2019 (Wroclaw, Poljska),  Art Space (Šanghaj, Kitajska) in Times Museum (Guangzhou, Kitajska).


Hui Ye was born in Canton, China. She is media and sound artist based in Vienna, Austria.

In 2004 – 2011 she studied composition and electroacoustic composition at the University of Music and Performing Arts Vienna and in 2010 – 2018  she studied Digital Arts and TransArts at the University of Applied Arts in Vienna.

Having an artistic background as composer and sound performer, exploring the relationship between sound and moving image, along with experimenting with how these time-based media can be transformed in new and challenging ways, is one the main concern of her work.

As a Chinese artist based in Vienna/Europe since years, Ye observes and understands her personal experience as a state of being ‘in-between‘ which influences her artistic practice. How social identity is shaped by different cultural and political context is of great importance to her.

Hui Ye received several scholarships and prizes, i.a. state scholarship for composition by BKA Austria 2015 and Kunsthalle Wien Prize 2018.

Her works were shown internationally, e.g. at Kunsthalle Wien, Künstlerhaus Wien, Kunstraum Niederösterreich, Krinzinger Projekte (Vienna, Austria); Ohrenhoch Sound Gallery (Berlin, Germany); WRO Media Arts Biennial 2017, 2019 (Wroclaw, Poland); am Art Space (Shanghai, China) and Times Museum (Guangzhou, China).