Ptujski zvočni sprehodi / Ptuj Sound Walks

Umetniki/ Artist:
Muzikačaka, Transversal project, Miha Masten, Stojan Kerbler, Rok Golob

Festivalsko prizorišče /Festival venue: Razstavišče knjižnice I. Potrča Ptuj / Ptuj Library, Prešernova 33-35, Ptuj, www.knjiznica-ptuj.si
PON / MON 12.00 – 19.00, TOR / TUE – PET / FRI 8.00 – 15.00

Ptuj Sound Walks, Knjižnica Ptuj / Ptuj Library, 2020

Zvočno sprehajanje (Soundwalking) je ustvarjalna in raziskovalna praksa, ki vključuje poslušanje, včasih tudi snemanje, med gibanjem skozi kraj s hojo. Ukvarja se z odnosom med zvočnimi sprehajalci in zvokom okolja. Izraz so prvič uporabili člani projekta World Soundscape pod vodstvom skladatelja R. Murrayja Schaferja v Vancouvru v 70. letih prejšnjega stoletja. Sara Korošec (Muzikačaka) in Erika Vicari (Transversal Project) sta pred leti že uspešno izvedli prve zvočne sprehode po Ptuju in na to temo pripravili tudi koncert, sedaj pa se projektu pridružujejo še Miha Masten, fotografije mojstra Stojana Kerblerja ter videoposnetki Roka Goloba. Nastal bo zvočno-vizualni zemljevid Ptuja, ki bo tako sprehajalcem kot nesprehajalcem preko zvoka in slike približal skrite kotičke starodavnega mesta.

Soundwalking is a creative and explorative practice that involves listening and sometimes recording while moving through a place by walking. Its focus lies on the relationship between soundwalkers and the sound of an environment. The term was first coined by members of the World Soundscape Project under the direction of composer R. Murray Schafer in Vancouver in the 1970s. Sara Korošec (Muzikačaka) and Erika Vicari (Transversal Project) successfully conducted the first soundwalks around Ptuj some years ago and later prepared a concert on this theme. This year, Miha Masten, photographs by the photography master Stojan Kerbler, and videos by Rok Golob are also joining the project. The final result will yield an audio-visual map of Ptuj which will use sound and images to bring walkers and non-walkers alike closer to the hidden corners of the ancient city.


Zvočni sprehodi / Sound Walks
(video: Rok Golob)

Dvorišče na Prešernovi ulici / Prešernova Street Courtyard
zvok / sound: Transversal project

Furstova hiša / Fürst House
zvok / sound: Muzikačaka (Sara Korošec)

Peš most in reka Drava / Walking Bridge and Drava river
zvok / sound: Transversal project

Ptujska tržnica / Ptuj Marketplace
zvok / sound: Miha Masten

Stara steklarska / Stara Steklarska Theatre
zvok / sound: Muzikačaka (Sara Korošec)

Dominikanski samostan / Dominican Monastery
zvok / sound: Transversal project

Muzikafe
zvok / sound: Transversal project

Ptujski grad / Ptuj Castle
zvok / sound: Transversal project

 


Ptuj Sound Walks, video: Rok Golob, sound: Muzikača, Transversal Project, Photo: Stojan Kerbler, 2020