Tišina / Silence

Festivalsko prizorišče /Festival venue: Tovarna umetnosti/ Art Factory, Breg 8, Majšperk, PON / MON – PET / FRI 9.00 – 16.00, SOB / SAT 9.00 – 12.00

Milojka Drobne, Tišina / Senca, Tovarna umetnosti / Art Factory, 2020

Milojka Drobne v svojem delu senzibilizira haptičnost dotika v primarnem materialu glini. Njene skulpture naseljujejo prostor kot odlagališče praoblik, v katere se naseli in nalaga tišina, kot koprena minljivoti. Skozi intimnost strukturiranja površin in oblik kipov ustvarja spiritualno ravnovesje in vzbuja željo po zvoku, ki bi zapolnil prostor praznine (tišine). Z naseljeno tišino ozavesti minljivost bivanja in stanja duha.


In her work, Milojka Drobne sensitizes the haptic touch in the primary material, clay. Her sculptures inhabit the space as a repository of proto-forms into which silence settles and imposes itself, like a veil of transience. Through the intimacy of structuring surfaces and shapes of the statues, she creates a spiritual balance and evokes the desire for a sound that would fill the space of emptiness (silence). With inhabited silence, she raises awareness on the transience of being and the state of mind.

Milojka Drobne (1967, Celje) je leta 1998 končala študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Med letoma 2004 in 2007 je v Moskvi raziskovala haptično umetnost. Z njo se ukvarja tudi v interaktivnem projektu v razvoju Ne dotakniti se. Področja umetničinega ustvarjanja so: kiparstvo, prostorska instalacija, interaktivna akcija in fotografija. Svoje delo je predstavila na razstavah in prireditvah v Sloveniji in tujini. Živi in ustvarja v Bistrici pri Lesičnem.


Milojka Drobne (1967, Celje) completed her studies in art pedagogy at the Faculty of Education in Maribor in 1998. Between 2004 and 2007, she researched haptic art in Moscow. She is also working on it in an interactive project in development Don’t Touch. Areas of the artist’s creation are sculpture, spatial installation, interactive action, and photography. She has presented her work at exhibitions and events in Slovenia and abroad. She lives and works in Bistrica near Lesično.

Milojka Drobne, Tišina / Senca, Tovarna umetnosti / Art Factory, 2020