Barve v gibanju / Colours in motion

AV performans / performance

18. JUL 2020, 21.00
Oder na Slovenskem trgu / Stage at Slovenski trg Square

Barve v gibanju je interaktivni svetlobno-glasbeni projekt Marka Batiste, ki občinstvu omogoča ustvarjanje svojih lastnih zvočnih in vizualnih okolij na igriv način s pomočjo različnih senzorjev in krmilnikov. Občinstvo lahko vpliva na gibljive vizualne slike in prispeva k elektronski zvočni pokrajini v realnem času.


Colours in Motion is an interactive light-musical project of Marko Batista that enables the audience to create their peculiar sound and visual environments in a playful way by means of different sensors and controllers. The idea is for the audience to be able to affect the moving visual images and contribute to the electronic sound landscape in real time.

Marko Batista je v Ljubljani živeči raziskovalec zvoka, digitalne video slike, več-medijski umetnik, ki je magistriral na University of the Arts London / Central Saint Martins v Londonu (2006-2007). Je so-ustanovitelj multimedijske skupine KLON:ART:RESISTANCE. Z AV performansi in video deli se je udeležil preko štirideset festivalov in skupinskih razstav, kot so 10. Istanbul bienale, Ars Electronica 2008, Cellsbutton#3 Jogjakarta, Zero Gallery/Transmediale Berlin, festival NetAudio London, razstava Device Art Praga, Spajalica/MMSUM Rijeka, Začasni objekti in hibridni prostori v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec.


Marko Batista is a Ljubljana based tech-mixed-media artist, sound researcher, video experimentalist and AV performer, born in Tito’s Yugoslavia. Batista focuses on themes such as displaced sound-scapes, video transformation processes, networking data, collaboration, linking concepts, hybrid spaces and other fields of contemporary media art. Graduated from Academy of Fine Arts in Ljubljana and finished Master of Arts degree from Central Saint Martins in London. Marko Batista is a founding member of experimental multimedia group Klon:Art:Resistance. E participated at numerous festivals and exhibition spaces like 10. International Istanbul Bienale, Ars Electronica 2008, Cellsbutton#3 Jogjakarta, Zero Gallery/Transmediale Berlin, NetAudio Festival London, razstava Device Art Prague, Spajalica/MMSUM Rijeka, Temporary Objects and Hybrid Ambients at KGLU Slovenj Gradec.