Miha Ciglar

Koncert improvizirane elektronske glasbe / Concert of improvised electronic music:

19. JUL 2020, 21.00
Oder na Slovenskem trgu / Stage at Slovenski trg Square

Miha Ciglar (1980) je intermedijski umetnik in raziskovalec na področju avdio tehnologij. Leta 2009 je zaključil magistrski študij na Akademiji za glasbo in na Tehnični univerzi v Gradcu (Avstrija). Od leta 2001 se predstavlja z elektro-akustičnimi in interaktivnimi plesnimi performansi, računalniško glasbo ter avdio-vizualnimi instalacijami na umetniških festivalih po vsem svetu. V njegovem umetniškem delu je v ospredju predvsem performans, ki ga spremlja razvoj novih tehnologij in oblikovanje elektronskih inštrumentov za glasbeno izražanje.


Miha Ciglar (1980) is an inter-media artist and researcher in the field of audio technologies. In 2009 he completed his master’s degree at the Academy of Music and at the Technical University of Graz (Austria). Since 2001, he has been presenting electro-acoustic and interactive dance performances, computer music, and audio-visual installations at art festivals around the world. In his artistic work, the focus is mainly on performance, accompanied by the development of new technologies and the design of electronic instruments for musical expression.