Dream Machine ( Sanjski stroj)

Festivalsko prizorišče / Festival venue: Salon umetnosti / Art Salon, Prešernova ulica 1, Ptuj & Ptujski Grad / Ptuj Castle, www.pmpo.si
SRE / WED – NED / SUN 10.00 – 16.00
(v sodelovanju s / in collaboration with: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož)

S sanjskim strojem (Dream Machine) se bo Salon umetnosti spremenil v hipnotično okolje utripajočih luči in glasbenih halucinacij ter tako privabil duhove pesnikov, umetnikov in glasbenikov.
Gost dim in niz utripajočih stroboskopov poskrbita, da celoten salon postane halucinogen eksperiment, ki pri obiskovalcih sproži geometrične vizije, tudi če imajo zaprte oči. V notranjosti salona zaživi klavirski avtomat, ki, zapuščen od pianista, igra svojo melodijo brez človeške prisotnosti. Naprava preigrava neskončne različice glasbenih tem, zapeljivo ritualno partituro, ki jo je zasanjal in skomponiral računalnik sam.


Dream Machine will transform the Art Salon into a hypnotic environment of flickering lights and musical hallucinations, invoking the ghosts of poets, artists and musicians.
Using thick smoke and an array of flickering stroboscopes, the entire salon turns into a hallucinogenic experiment that can provoke geometric visions for the visitors, even with their eyes closed. Inside the salon, a mechanical piano comes to life; abandoned by the pianist, it is playing without human intervention. The machine interprets endless variations of musical themes, an entrancing ritual score, dreamed up and composed entirely by a computer.

Robin Meier, Dream Machine Ptuj 2020, Courtesy Robin Meier & Art Stays Festival

Umetnik in skladatelj Robin Meier raziskuje nastanek naravne in umetne inteligence ter vlogo ljudi v svetu strojev. Meier poskuša ta vprašanja smiselno razumeti z glasbenimi skladbami in instalacijami. Pomembni mediji so ga opisali kot “umetnika prihodnosti” (le Monde), “Maestro roja” (Natural) ali preprosto “patetičen” (Vimeo). Njegova dela so bila razstavljena v mednarodnih ustanovah, kot so Palais de Tokyo, FIAC in Muzej sodobne umetnosti v Parizu, Art Basel, Švica, 11. šangajski bienale, Arsenal Contemporary New York Cityu ali v muzeju Broad Art Museum v East Lansingu v Michiganu. Robin Meier je dolgoletni sodelavec pri IRCAM / Center Pompidou (Pariz) in sodelavec Istituto Svizzero di Roma (2018/2019).


Artist and composer, Robin Meier explores the emergence of natural and artificial intelligence and the role of humans in a world of machines. Meier tries to make sense of these questions through musical compositions and installations. Referred to as “Artist of the future” (le Monde), “Maestro of the swarm” (Nature) or simply “pathetic” (Vimeo) his works have been shown internationally, in institutions such as Palais de Tokyo, FIAC and Museum of Modern Art in Paris, Art Basel, Switzerland, the 11th Shanghai Biennale, Arsenal Contemporary New York City or the Broad Art Museum in East Lansing, Michigan. Robin Meier is a longtime collaborator at IRCAM / Centre Pompidou (Paris) and Fellow of the Istituto Svizzero di Roma (2018/2019).

Robin Meier, Dream Machine Ptuj 2020, Courtesy Robin Meier & Art Stays Festival