Mestna občina Ptuj, Javni zavod za turizem Ptuj in Kulturno umetniško  društvo Art Stays vas skupaj z ostalimi partnerji vabijo, da se pridružite mednarodni likovni nagradi ex-tempore, ki je organizirana v okviru tradicionalne prireditve Kurentovanje.

Zdaj že tradicionalna likovna nagrada, ki se odvija v času pusta v najstarejšem slovenskem mestu je do danes, v letih 2003, 2004 in nato od leta 2011 do 2020 privabila na Ptuj več kot 1000 likovnikov iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Romunije, Hrvaške in drugod.

Veseli nas da bo, kljub težkim časom, letos potekala že trinajstič. Največjo likovna prireditev v pustnem času, organizira KUD Art Stays, skupaj z Mestno občino Ptuj, Javnim zavodom za turizem Ptuj in ostalimi sponzorji. Tematika je karnevalsko obarvana, slikarjem in kiparjem pa je prepuščena tudi prosta tema.

Prijavite se lahko od 18. januarja do 9. februarja 2021. Podelitev nagrad in otvoritev virtualne razstave bo v petek, 12. februarja 2021. Vabljeni!

City of Ptuj, the Public Institute for Tourism Ptuj and Cultural and Arts Society Art Stays, invite you, togehther with partners, to join the international visual art award ex-tempore, that is organized in the time of traditional carnival event Kurentovanje.

To date, in 2003, 2004 and then from 2011 to 2020, the now traditional art award, which takes place during the carnival in the oldest Slovenian town, has attracted more than 1,000 artists from Slovenia, Italy, Austria, Germany, Romania, Croatia and elsewhere to Ptuj.

We are very happy to announce that, despite the difficult times, it will be held for the thirteenth time this year. The largest art event during the carnival is organized by KUD Art Stays, together with the Municipality of Ptuj, the Public Institute for Tourism Ptuj and other sponsors. The theme is carnival-colored, and painters and sculptors are also left with a free theme.

You can apply from 18 January to 9 February 2021. The awards ceremony and the opening of the virtual exhibition will take place on Friday, 12 February 2021. Welcome!


PRIJAVNICA / APPLICATION FORM (18. JAN – 9. FEB 2021)

PRAVILNIK / REGULATIONS

KURENTOVANJE 2021

Dodatne informacije / Info: extemporeptuj@gmail.com, +386 51 346 983