GLASOVANJE za nagrado občinstva na 13. Mednarodni likovni nagradi Ex tempore Ptuj Karneval 2021 je zaključeno. Prejeli smo 917 glasov, vsakdo je lahko oddal le en glas.

Največ glasov je prejelo delo Kaje Lukač, Pustovanje online, ki je zbralo 176 glasov, sledilo ji je delo Maje Pikl z 113 glasovi in delo Renata Arnejčiča z 100 glasovi. Iskrene čestitke izbranki občinstva in seveda vsem sodelujočim.

Kot smo obljubili, smo med vsemi, ki so glasovali izžrebali tudi tri prejemnike festivalske majice Art Stays. Ti so:
Bernarda Korez, Staša Kunšek in Žiga Jurečič.

Iskrene čestitke vsem in hvala!


VOTING for the audience award at the 13th International Art Award Ex-tempore Ptuj 2021 is over. We received 917 votes, each being able to cast only one vote.

Kaja Lukač’s work, Pustovanje online received the most votes, garnering 176 votes, followed by Maja Pikl’s work with 113 votes and Renato Arnejčič’s work with 100 votes.Congratulations chosen ones of the audience and of course all the participants.

As promised, we also drew three recipients of the Art Stays festival T-shirt among all those who voted. These are:
Bernarda Korez, Staša Kunšek and Žiga Jurečič.

Sincere congratulations to all.


Letošnja 13. mednarodna likovna nagrada Ex-tempore Ptuj Karneval je potekala spletno, zato med vsemi ostalimi nagradami, ki jih je podelila strokovna žirija, ne sme manjkati tudi nagrada občinstva. Vabimo vas k ogledu vseh 131 prispelih likovnih del in oddaji vašega glasu. Glasovanje se bo zaključilo v četrtek, 25. februarja ob 18. uri. Dobitnika nagrade občinstva bomo razglasili v petek, 26. februarja na spletni strani www.artstays.si in na naših profilih facebook in instagram. Med tistimi, ki boste glasovali bomo izžrebali tri prejemnike darila – majica festivala Art Stays. Vsak lahko odda le en glas.

*

This year’s 13th International Art Award Ex-tempore Ptuj Carnival was held online, so among all other awards given by an expert jury, the audience award should not be missed. We invite you to view all 131 received works of art and cast your vote. The vote will close on Thursday, 25 February at 6 p.m. The winner of the audience award will be announced on Friday, February 26 on the website www.artstays.si and on our Facebook and Instagram profiles. From those who will vote, we will draw three recipients of the gift – Art Stays T-shirt. Everyone can cast only one vote.