Javne instalacije / Public Interventions
Staro mestno jedro / Old City Centre
www.artstays.si
PON / MON – NED / SUN 00.00 – 24.00


Prisegamo na načelo, da če ljudje ne znajo, nočejo ali ne uspejo stopiti do umetnosti (v galerije), mora umetnost pač sama k njim. Festival tako že desetletje živi z mestom in v mestu Ptuj, saj umetniških projektov ne postavlja samo v mestne galerije in zaprte razstavne prostore, ampak tudi na mestne trge, ulice, dvorišča, parke, in letos ne bo nič drugače. Naj vas obkroža umetnost.

We build on the principle that if people do not know how, do not want or do not manage to approach art (inside galleries), then art must come to them. The festival has been living with and in the city of Ptuj for a decade, as it places art projects not only in city galleries and closed exhibition spaces, but also in city squares, streets, courtyards, and parks. This year will be no exception, so let yourself be surrounded by art.


Umetniki / Artists:
Duša Jesih
Marek Schovanek
Movimento Creative Label
Art Stays Art Team


Moviemento Creative Label, Videomapping, 2017, Art Stays Archive

Marek Schovanek, Flags, 2016, Art Stays Archive