Vogrinčičeva umetniška dela in intervencije so idejno velikopotezne, izvedbeno dolgotrajne ter časovno omejene in minljive instalacije, ovekovečene na fotografijah. Njihova produkcija ni hitra ali ponovljiva, ampak zahteva čas za tehten premislek pri snovanju ter veliko potrpežljivosti pri izvedbi. In čeravno je multiplikacija temeljnega, precizno izbranega osnovnega elementa instalacije glavna premisa vseh Vogrinčičevih intervencij, umetnik del ne ponavlja, saj so vedno začasna ter na koncu odstranjena in uničena; ostane le fotografija kot dokument in kot umetniško delo. (Galerija Fotografija)

Conceptually bold, Vogrinčič’s works and interventions are often installations that take a long time to realize, but are limited in time, even short-lived, surviving only in photographs. Their production in neither fast nor reproducible; instead, it requires time for careful evaluation of conceptualisation and a lot of patience for the execution. And even though the main premise of all of his interventions is the multiplication of some basic, carefully selected installation element, the artist never repeats his works; they are always only temporary and eventually removed or destroyed, leaving behind only a photograph as a document and a work of art. (Galerija Fotografija)

Photo: Matej Andraž Vogrinčič,Beach Balls, 2004, 130 X 130 cm, Courtesy GALERIJA FOTOGRAFIJA