Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki

Gostujoča skupinska razstava Postprodukcija: Iz likovne zbirke festivala Arts Stays bo v veliki galeriji GBJ na ogled postavila izbor del iz obsežne mednarodne likovne zbirke festivala sodobne umetnosti Art Stays iz Ptuja. Festival bo v letu 2022 praznoval dvajset let neprekinjenega delovanja, razstava pa bo poleti predstavljena tudi na Ptuju.

Razstava bo predstavila izrazito mednarodni nabor del najrazličnejših sodobnih umetnikov, ki jih povezujejo izrazita prostorska komponenta, zvočno-vizualna asociativnost in pomenska navezanost na nekatere temeljne postulate človeške vrste. Na njej bodo sodelovali umetniki, ki so svoja dela v preteklih dveh desetletjih predstavili na festivalu Art Stays na Ptuju in čigar dela so bila koproducirana oziroma poklonjena v likovno zbirko Art Stays. Pričujoča razstava predstavlja prvo javno predstavitev zbirke, ki jo organizatorji razumejo kot priložnost in odgovornost, da s presekom in »postprodukcijo« dvajsetletnega delovanja analizirajo dosedanje delo in začrtajo nove smernice razvoja festivala Art Stays v smeri kontinuitete in še večje implementacije v ponudbo/podobo/življenje regije in lokalne skupnosti.
Festival sodobne umetnosti Art Stays že od leta 2003 prinaša na Ptuj in v okolico vrhunsko produkcijo domačih in mednarodnih umetnikov, od najperspektivnejših mladih umetnikov do velikih imen sodobne umetnosti. Art Stays spada med najpomembnejše festivale sodobne umetnosti v Sloveniji in širši regiji, saj je postal referenčni dogodek za številne mednarodne galerije, muzeje, fundacije in umetnike.

Razstava Postprodukcija: Iz likovne zbirke festivala Arts Stays se odvija v sklopu abonmaja Združenja zgodovinskih mest Slovenije in predstavlja kulturno izmenjavo med mestoma Ptuj in Kostanjevica na Krki. Drugi del izmenjave bo v Galerijo mesta Ptuj prinesel Pregledno razstavo Silvana Omerzuja, ki je bila v GBJ na ogled leta 2020-2021.

Razstava bo na ogled do 15. maja 2022.

Umetniki na razstavi:
Felipe Aguila, Lynn Book, Beti Bricelj, BridA, Gary Cass & S. Chandrasekaran, Nemanja Cvijanović, Leo Ferdinando Demetz, Maitha Demithan, Jarmila Džuppová, Dušan Fišer, Pavel Forman, Rok Golob, Interno3 (Manuel Frara), Jaša, Matthias Langer, Raphael Di Luzio, Polona Maher, Zul Mahmod, Robin Meier, Muzikačaka (Sara Korošec), Noriko Obara, Mark Požlep, László László Révész, Tim Roeloffs, Kimitake Sato, Marek Schovanek, Joachim Seinfeld, Tanja Špenko, Transversal Project (Erika Vicari), Verena Fanny Trausch, Elisabeth Wedenig.

Kustosa razstave: Jernej Forbici & Marika Vicari

Galerija Božidar Jakac – Museum of Modern and Contemporary Art, Kostanjevica na Krki

The visiting group exhibition Postproduction: From the Art Collection of the Arts Stays Festival will present a selection of works from Ptuj’s international contemporary art festival Art Stays in GBJ’s main gallery. In 2022 the festival will celebrate twenty years of uninterrupted operation and the exhibition will also be presented in Ptuj.

The exhibition will present an international selection of works by various contemporary artists that are connected by the strong spatial component, sound-visual associativity and their connections to the meaning of certain fundamental postulates of the human species, here and now. It will show works by artists who have presented their works at the Art Stays festival in Ptuj over the past two decades as well as works coproduced by or donated to the Art Stays art collection. This exhibition presents the first public presentation of the collection, and is as such viewed by the organisers as a great opportunity as well as a great responsibility to analyse the work carried out so far through an overview and ‘postproduction’ of the twenty years of the Art Stays festival and outline the new directions of developing the festival in the sense of continuity and greater implementation into the offer/image/life of the region and the local community.

Ever since 2003 the contemporary art festival Art Stays has been bringing the exceptional production of Slovene and international artists, ranging from perspective young artists to the great names of contemporary art, to Ptuj and its surroundings. Art Stays belongs amongst the most important festivals of contemporary art in Slovenia and its broader region, for it has become a referential event for numerous international galleries, museums, foundations and artists.

The exhibition Postproduction: From the Art Collection of the Art Stays Festival will take place within the cultural subscription of Association of Historic Cities of Slovenia and presents an exchange between the towns of Ptuj and Kostanjevica na Krki. The second part of the exchange will bring A Retrospective of Silvan Omerzu, which was on display at the Božidar Jakac Art Museum in 2020-2021, to the Ptuj City Gallery.

The exhibition will be on display until 15 May 2022.

Artists at the exhibition:
Felipe Aguila, Lynn Book, Beti Bricelj, BridA, Gary Cass & S. Chandrasekaran, Nemanja Cvijanović, Leo Ferdinando Demetz, Maitha Demithan, Jarmila Džuppová, Dušan Fišer, Pavel Forman, Rok Golob, Interno3 (Manuel Frara), Jaša, Matthias Langer, Raphael Di Luzio, Polona Maher, Zul Mahmod, Robin Meier, Muzikačaka (Sara Korošec), Noriko Obara, Mark Požlep, László László Révész, Tim Roeloffs, Kimitake Sato, Marek Schovanek, Joachim Seinfeld, Tanja Špenko, Transversal Project (Erika Vicari), Verena Fanny Trausch, Elisabeth Wedenig.

Curators of the exhibition: Jernej Forbici & Marika Vicari

 

 

Vodnik po razstavi / Exhibition Guide:


Foto: Rok Golob, RG

Dušan Fišer (Substance of Dimension 0, 2021), installation view, Galerija Božidar Jakac

Marek Schovanek (Flags, 2016), BridA (Modux Datascape, 2005), installation view, Galerija Božidar Jakac

Zul Mahmod (Sonic Horizon, 2019), postavitev / installation view, Galerija Božidar Jakac

Polona Maher (Kozolec / Haystack, 2007), Jarmila Džuppová (Brez naslova / Untitled, 2009), postavitev / installation view

Lynn Book (Conductor, 2021),Nemanja Cvijanović (Don’t Fuck with the Social Democracy, 2010), installation view, Galerija Božidar Jakac

Beti Bricelj, Pavel Forman & Maitha Demithan, postavitev / installation view, Galerija Božidar Jakac