ART STAYS 2022

ART STAYS 2022

20. FESTIVAL SODOBNE UMETNOSTI ART STAYS
20th ART STAYS FESTIVAL OF CONTEMPORARY ART

Otvoritveni vikend / Opening Weekend: 7. – 10. JUL 2022
Razstave / Exhibitions: > 18. SEP 2022

RAZSTAVE / EXHIBITIONS
UMETNIKI / ARTISTS

DOGODKI / EVENTS (7. – 10. JUL 2022)

20. edicija Art Stays-a nosi naslov POST-PRODUCTION, imela pa bo dve vsebinski rdeči niti oziroma dva vodilna tematska sklopa, ki se med sabo navezujeta. Prvi sklop se bo posvečal 20-letni zgodovini festivala, ki se je skozi leta sprehodila skozi zelo raznolike tematike v sodobni umetnosti, od odnosov, politike, narave, krhkosti družbe in materialov, zvoka in tišine do lanske strukture. V prvem sklopu bomo tako predstavili likovna dela, nastala na prejšnjih edicijah festivala Art Stays, saj jubilejno leto razumemo kot priložnost in odgovornost, da s »postprodukcijo« dvajsetletnega delovanja analiziramo dosedanje delo in začrtamo nove smernice razvoja festivala in njegovih produktov, v smeri kontinuitete in še večje implementacije Art Staysa v ponudbo/podobo/življenje regije in lokalne skupnosti. Razstavo bomo dopolnili z najbolj »ikoničnimi« umetniki /deli, ki so zaznamovali razvoj festivala.

V drugem »post-produkcijskem« sklopu pa bomo v umetniško rezidenco povabili umetnike, ki so s svojim gostovanjem/delom zaznamovali okolje in vzpostavili procese lokalne skupnosti, jo vključili v izvedbo in tako s skupnim delom izpeljali svoje projekte. Obenem na Ptuj vabimo tudi audio-vizualne umetnike preteklih edicij, ki bodo s svojo fotografsko oz. video post-produkcijo preučili in predstavili razvoj ali razkroj našega mesta.

Perino & Vele, Regina Jose Galindo, Yoko Ono, exhibition view Postproduction I, Galerija mesta Ptuj / Ptuj City Gallery, foto Špela Težak, Art Stays Archive

The 20th edition of Art Stays is entitled POST-PRODUCTION and will have two thematic red threads, or two leading thematic strands, which are interlinked. The first strand will focus on the 20-year history of the festival, which has over the years traversed very diverse themes in contemporary art, from relationships, politics, nature, the fragility of society and materials, sound and silence, to the structure of last year. In the first section, we will present works from previous editions of Art Stays, because we see the anniversary year as an opportunity and a responsibility to analyse the work of the past 20 years and to outline new directions for the development of the festival and its products, towards continuity and an even greater implementation of Art Stays in the offer/image/life of the region and the local community, by means of a “post-production”. The exhibition will be complemented with the most “iconic” artists/works that have marked the development of the festival.

In the second “post-production” strand, we will invite artists who have marked the environment and established the processes of the local community through their touring/work, to the artist residency, to be involved in the implementation and thus to work together to bring their projects to fruition. At the same time, we are inviting audio-visual artists from past editions to Ptuj, who will use their photographic or video post-production to examine and present the development or decay of our city.


Festival sodobne umetnosti Art Stays že od leta 2003 prinaša na Ptuj in v okolico vrhunsko produkcijo domačih ter tujih umetnikov, od najperspektivnejših mladih umetnikov do velikih imen sodobne umetnosti, kot so Ai Weiwei, Yoko Ono, Monira Al Qadiri, Gilbert & George, Jake & Dinos Chapman, Edward Burtynsky, Robin Meier, Ivan Navarro, Allora & Calzadilla, Koen Vanmechelen, Hannah Collins, Ilona Nemeth, Jordi Alcaraz, Perino & Vele, Fernando Prats, Roberto Pugliese, Michele Spanghero, Tiffany Chung, Gigi Scaria, Regina Jose Galindo, Grace Weir in mnogi drugi. Spada med najpomembnejše predstavitve sodobne, predvsem likovne umetnosti v Sloveniji in v tem delu Evrope, ter je postal referenčni dogodek za številne mednarodne galerije, muzeje, fundacije in seveda umetnike.

The Art Stays Contemporary art festival has been bringing the best that Slovenian and foreign contemporary artists have to offer to Ptuj since 2003, has featured a number of promising young artists, as well as big names, such as Ai Weiwei, Yoko Ono, Monira Al Qadiri, Gilbert & George, Jake & Dinos Chapman, Edward Burtynsky, Robin Meier, Ivan Navarro, Allora & Calzadilla, Koen Vanmechelen, Hannah Collins, Ilona Nemeth, Jordi Alcaraz, Roberto Pugliese, Perino & Vele, Fernando Prats, Tiffany Chung, Gigi Scaria, Regina Jose Galindo, Michele Spanghero, Grace Weir, and many others. It is one of the most important festivals of contemporary fine art in Slovenia and in this part of Europe and has become a reference event for many international galleries, museums, foundations, and of course artists.

Lech Majewski, Bruegel Suite, Exhibition view, Postproduction III, Ptujski grad / Ptuj Castle, photo Miloš Vujinović, Art Stays Archive


PRETEKLE EDICIJE / PAST EDITIONS


 

← Previous post

Next post →