Galerija mesta Ptuj / Ptuj City Gallery, 07. JUL – 10. SEP 2023

Umetniki / Artists: Nika Autor, Gabriele Basilico, Maxime Berthou & Mark Požlep, Vincenzo Castella, DK, Hamish Fulton, Jošt Franko, Luigi Ghirri, Armin Linke, Robert Smithson/Nancy Holt, Bill Viola

Foto / Photo: Mono Lake, Nancy Holt and Robert Smithson, 1968-2004, Courtesy of the Holt/Smithson Foundation and Electronic Arts Intermix (EAI), New York.

Osrednja razstava letošnje edicije festivala vas vabi na potovanje v družbi izjemnih umetnikov. Razstava za katero si je treba vzeti čas, se prepustiti raznolikim in izjemnim zgodbam umetnikov, ki vas s svojimi deli popeljejo v svoj svet in svet ljudi, ki živijo na mejah svojega obstoja.

The main exhibition of this year’s edition of the festival invites you on a journey in the company of outstanding artists. An exhibition to take your time, to indulge yourself in the diverse and extraordinary stories of artists whose works take you into their world and the world of people living at the limits of their existence.

V sodelovanju z / In collaboration with: Electronic Arts Intermix (EAI), New York; Studio la Citta, Verona; Galleria Michela Rizzo, Venezia; Galleria Vistamare, Pescara/Milano; Galerija Fotografija, Ljubljana


Z leve / From left: Maxime Berthou & Mark Požlep, Nika Autor, Gabriele Basilico, Jošt Franko, Armin Linke