Mark Požlep (rojen 1981, Slovenija) je diplomiral in magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter opravil nadaljevalni magistrski študij transmedije na Sint-Lukas Campus v Bruslju in HISK v Gentu. Deluje na področju vizualnih in performativnih umetnosti, prostorskih instalacij in video umetnosti. Njegova umetniška praksa vključuje potovanja, ki delujejo kot dolgotrajna performativna/ vzdržljivostna umetnost in kot samostojno umetniško delo. Gre za intenzivno proceduralno raziskovanje z uporabo metodologije akcijskega raziskovanja, cikličnega vzorca opazovanja in refleksije.

Njegova dela so bila predstavljena na številnih skupinskih in samostojnih razstavah, med drugim EKO 8, Mednarodni trienale umetnosti in okolja / Pismo prihodnosti, UGM, Maribor, L’Effet Domino, Manifesta 13 – Les Parallèles du Sud, Nica; Contour Biennial 9-Colton as Cotton, Mechelen; Southwind, Centre Pompidou, Pariz; Cold Wind From The Balkans, Pera Museum Istanbul; Resilience, 7. trienale slovenske sodobne umetnosti, MSUM Ljubljana; The Event , 29. grafični bienale, Moderna galerija, Ljubljana; Cultural Hero , II. bienale Quadrilateral/BQ_2, Muzej sodobne umetnosti, Reka; U3 , 5. trienale slovenske sodobne umetnosti, Moderna galerija, Ljubljana; Essl Award Winners , Essl Museum, Dunaj/Klosterneuburg

Mark Požlep (born 1981, Slovenia) finished his BA and MA at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana and completed an Advanced Master’s Degree in Transmedia at the Sint-Lukas Campus in Brussels and HISK in Ghent. He works in the field of visual and performative arts, spatial installations and video art. His artistic practice involves journey-travels, which function both as long-durational performance/endurance art and as an art piece in itself. It is an intense procedural exploration, using the methodology of action-research, cyclical pattern of observation and reflection.

His work has been presented in numerous group and solo exhibition, including EKO 8, International Triennial of Art and Environment / A Letter to the Future, UGM, Maribor, L’Effet Domino, Manifesta 13 – Les Parallèles du Sud, Nice; Contour Biennial 9-Colton as Cotton, Mechelen ; Southwind, Centre Pompidou, Paris; Cold Wind From The Balkans, Pera Museum Istanbul; Resilience, 7th Triennial of Slovenian Contemporary Art, MSUM Ljubljana; The Event , 29th Biennial of Graphic Arts, Museum of Modern Art, Ljubljana; Cultural Hero , II Biennial of Quadrilateral/BQ_2, Museum of Contemporary Art, Rijeka; U3 , Fifth Triennial of Slovenian Contemporary Art, Moderna Galerija, Ljubljana; Essl Award Winners , Essl Museum, Vienna/Klosterneuburg

Pogovor z umetnikom / Artist Talk: 08. JUL 2023, 20.30, Dvorišče ptujskega gradu / Ptuj Castle Courtyard

Photo: Maxime Berthou and Mark Požlep – Southwind, 2022, Mark Požlep na desni / on the right