NOVICE / NEWS

18. ART STAYS FESTIVAL

Pridružite se nam na otvoritvenem vikendu polnem otvoritev razstav, pogovorov, umetniških performansov in poznih nočnih koncertov. Pred festivalom bo na spletno stran naložen celoten program otvoritev razstav in prireditev, ki se bodo odvijale med otvoritvenim vikendom.

PROGRAM OTVORITVENEGA VIKENDA

Festival sodobne umetnosti Art Stays že od leta 2003 prinaša na Ptuj in v okolico vrhunsko produkcijo domačih ter tujih umetnikov, od najperspektivnejših mladih umetnikov do velikih imen sodobne umetnosti, kot so Ai Weiwei, Yoko Ono, Monira Al Qadiri, Gilbert & George, Jake & Dinos Chapman, Edward Burtynsky, Ivan Navarro, Allora & Calzadilla, Koen Vanmechelen, Hannah Collins, Ilona Nemeth, Jordi Alcaraz, Perino & Vele, Fernando Prats, Tiffany Chung, Gigi Scaria, Regina Jose Galindo, Grace Weir in mnogi drugi. Spada med najpomembnejše predstavitve sodobne, predvsem likovne umetnosti v Sloveniji in v tem delu Evrope, ter je postal referenčni dogodek za številne mednarodne galerije, muzeje, fundacije in seveda umetnike.


Join us for a weekend of exhibition openings, talks, performances and late night concerts. A full program of exhibition openings and events taking place over the opening weekend will be uploaded to this website prior to the Festival.

OPENING WEEKEND PROGRAMME

The Art Stays Contemporary art festival has been bringing the best that Slovenian and foreign contemporary artists have to offer to Ptuj since 2003, has featured a number of promising young artists, as well as big names, such as Ai Weiwei, Yoko Ono, Monira Al Qadiri, Gilbert & George, Jake & Dinos Chapman, Edward Burtynsky, Ivan Navarro, Allora & Calzadilla, Koen Vanmechelen, Hannah Collins, Ilona Nemeth, Jordi Alcaraz, Perino & Vele, Fernando Prats, Tiffany Chung, Gigi Scaria, Regina Jose Galindo, Grace Weir, and many others. It is one of the most important festivals of contemporary fine art in Slovenia and in this part of Europe and has become a reference event for many international galleries, museums, foundations and of course artists.

ARTE LAGUNA PRIZE – ART STAYS FESTIVAL 2020

Dobitnik nagrade festivala Art Stays za leto 2020 na mednarodni nagradi Arte Laguna Prize v Benetkah je kuvajtski umetnik Mohammad Al-Hemd, ki je na univerzi v Koloradu pridobil diplomo iz gradbeništva in diplomiral iz grafičnega oblikovanja na ameriški univerzi v Kuvajtu. Al-Hemdovo zanimanje za umetnost se je v celoti izrazilo v njegovi prvi samostojni razstavi z naslovom Prepustitev: Prerojeni, kjer je z instalacijo, performansom in vizualno smerjo izzival verske predstave. Njegovo delo izhaja iz konceptualnega, preoblikovanega v elegantne iluzije, kjer se spopada s kontroverznimi, a perečimi aktualnimi temami, ki silijo njegovo občinstvo v razmislek o sodobnih idejah. Še naprej potiska meje svojega dela, razvija svojo umetniško prakso in obseg.

Winner of the 2020 Art Stays Award at the Arte Laguna Prize in Venice is Kuwaiti artist Mohammad Al-Hemd who earned a bachelor’s degree in Civil Engineering from the University of Colorado and a BA in Graphic Design form the American University of Kuwait. Al-Hemd’s keen interest in art fully manifested in his first solo exhibition entitled Indulgences: Reborn, where he challenged religious notions through installation, performance and visual direction. His work stems from the conceptual, transforming into elegant illusions, where he tackles controversial yet pressing current themes compelling his audience to reflect on contemporary ideas. He continues to push the boundaries of his work, evolving his artistic practice and scope.


ART STAYS FESTIVAL 2020

Gradimo virtualno platformo, ki bo gostila obsežno predstavitev projektov in dogodkov festivala Art Stays 2020 v obdobju pred festivalom. Prvič v svoji kratki, a bogati zgodovini se srečujemo z možnostjo, da zaradi širjenja virusa COVID-19 ne bomo mogli uresničiti nove izdaje na zastavljen datum. Vendar želimo biti skupaj z umetniki, partnerji in vso ekipo pripravljeni biti prožni in ponuditi doživetje Art Stays festivala tudi na alternativni način. Sledite nam!

We are building a virtual platform that will host a wide presentation of 2020 Art Stays projects and events in the pre-festival period. For the first time in our short but rich history, we face the possibility that because of the spread of the COVID-19 virus we will not be able to realize a new edition on time. But we want to be ready, together with the artists, our partners and all the staff to be flexible and offer the Art Stays festival experience also in an alternative way. Follow us for more news.


STAY HOME / OSTANI DOMA

Razstave in dogodki društva Art Stays so do nadaljnega prekinjeni z namenom omejitve širjenja virusa COVID-19. Vrnili se bomo močnejši. Pazite nase!

Exhibitions and events of Cultural and Arts Society Art Stays are temporarily canceled because of the spread of COVID-19. We’ll be back even stronger. Take care!


EXHIBITION POSTPONED / RAZSTAVA PRESTAVLJENA – LAURA KUMPREJ

Otvoritev razstave koroške slikarke Laure Kumprej smo bili primorani prestaviti za nedoločen čas. Ker pa imamo na srečo dostop do naše galerije FO.VI urejen smo razstavo pripravili in čaka na dan, ko bomo lahko zapustili naše domove. Datum otvoritve bomo seveda pravočasno sporočili, medtem pa vas vabimo na virtualni obisk. Naj hitro mine in ostanite zdravi.

We had to postpone the opening of the exhibition by the painter Laura Kumprej of Carinthia indefinitely. However, because luckily we have access to our FO.VI gallery, we have arranged an exhibition and are waiting for the day when we can leave our homes. Of course, we will announce the opening date in due time, while we invite you to a virtual visit. Let it pass quickly and stay healthy.