ART STAYS 2020 – NO MORE SILENCE / BREZ TIŠINE

Otvoritveni vikend / Opening weekend: 16. – 19. JUL 2020
Razstave do / Exhibitions until: 19. SEP 2020

Roberto Pugliese, Concerto per natura morta, 2014, Courtesy of the artist

Pridružite se nam na otvoritvenem vikendu polnem otvoritev razstav, pogovorov, umetniških performansov in poznih nočnih koncertov.

PROGRAM OTVORITVENEGA VIKENDA

Med 16. in 19. julijem se bodo zvrstili številni dogodki otvoritvenega vikenda 18. festivala sodobne umetnosti ART STAYS. Največji slovenski multidisciplinarni dogodek sodobne umetnosti že od leta 2003 prinaša na Ptuj in v okolico produkcijo domačih ter tujih umetnikov, od najperspektivnejših mladih umetnikov do velikih imen sodobne umetnosti. Do danes je gostil preko 900 ustvarjalcev, med njimi svetovno znana imena, kot so Ai Weiwei, Yoko Ono, Monira Al Qadiri, Gilbert & George, Jake & Dinos Chapman, Ivan Navarro, Allora & Calzadilla, Hannah Collins, Santiago Sierra, Philip-Lorca diCorcia, Roni Horn, Olafur Eliasson, Shane Guffogg, Brigitte Kowanz, Regina Jose Galindo, Ilona Nemeth, Cesare Pietroiusti in mnogi drugi, ki skupaj s festivalom nenehno krepijo vlogo Ptuja, najstarejšega slovenskega mesta, kot križišča umetnosti in kulture. Festival Art Stays je tako postal tudi evropski referenčni dogodek za številne mednarodne galerije, muzeje, fundacije in seveda umetnike.

Letošnja 18. izvedba festivala nosi naslov NO MORE SILENCE (Brez tišine) in je nadaljevanje preteklih edicij, imenovanih Prihodnost (Future), Krhkost (Fragile) in Naravnost (NaturAL(L)).

NO MORE SILENCE je aktualno vodilo festivala ART STAYS, a hkrati tudi opozorilo, saj ponuja kritičen, mestoma dramatično ironičen pristop do časa, v katerem živimo. Že pred časom začeta raziskava, ki temelji na predpostavki, da moramo z najvišjo stopnjo nujnosti prisluhniti ranljivosti našega sveta, če želimo preoblikovati prihodnost, in ki se je danes, v času covida-19, znašla v nepričakovani, s tišino obdani in redefinirani fazi, se ozira na zvok, glasbo, besedo, praznino, notranji in zunanji konflikt ter na človekovo nenehno željo, da omogoči glas prostoru, času, komunikaciji in odnosom.

Celovit program letošnjega leta, ki vključuje vse pomembnejše zgodovinske, umetnostne, kulturne, družbene in politične javne ter zasebne ustanove starodavnega Ptuja, pa tudi Kidričevega in Majšperka, bodo obogatili performansi, konference, razstave, umetniški filmi, videi, instalacije, glasbeno eksperimentiranje in video mapiranje.

BREZ TIŠINE

PROGRAMSKA KNJIŽICA


Join us for a weekend of exhibition openings, talks, performances, and late-night concerts.

OPENING WEEKEND PROGRAMME

Between 16 and 19 July, a series of events will take place at the opening weekend of the 18th ART STAYS Festival of Contemporary Art. Since 2003, this largest Slovenian multidisciplinary contemporary art event has been bringing to the city of Ptuj and its surroundings a top selection of artworks by Slovenian and foreign artists, ranging from promising young artists all the way to the great names of contemporary art. To date, it has featured over 900 artists, including several names of world-wide reputation, such as Ai Weiwei, Yoko Ono, Monira Al Qadiri, Gilbert & George, Jake & Dinos Chapman, Ivan Navarro, Allora & Calzadilla, Hannah Collins, Santiago Sierra, Philip-Lorca diCorcia, Roni Horn, Olafur Eliasson, Shane Guffogg, Brigitte Kowanz, Regina Jose Galindo, Ilona Nemeth, Cesare Pietroiusti, and numerous others. Along with the festival which has become a European reference event for many international galleries, museums, foundations, and of course artists, they are continuously strengthening the role of Ptuj, the oldest Slovenian city, as a crossroads of art and culture.

This year’s 18th edition of the festival is titled NO MORE SILENCE and is a continuation of previous editions, entitled Future, Fragile, and NaturAL(L).

NO MORE SILENCE is not only the current motto of the Festival ART STAYS, but also a warning, as it offers a critical, albeit occasionally dramatically ironic approach to the times we live in. A research that began some time ago from the premise that fragility of the world needs to be addressed with utmost urgency in order to rethink our future, has now made an unexpected turn into a phase consisting mostly of “silence”, redefining itself in the time of COVID-19; it maintains a vision to sound, music, words, emptiness, internal and external conflicts, as well as to man’s continuous desire to give voice to space, time, communication, and relationships.

The articulated program of this year’s festival will involve all the main public and private historical, artistic, cultural, political, and social institutions in the historical city of Ptuj, as well as in surrounding Kidričevo and Majšperk which are annually hosting collateral multimedia and site-specific projects, and will feature conferences, exhibitions, performances, art films, videos, installations, musical experiments, and video mappings.

NO MORE SILENCE

PROGRAM BOOKLET


UMETNIKI / ARTISTS

PRIZORIŠČA / VENUES

VAŠ OBISK / YOUR VISIT


Movimento Creative Label, Art Stays 2017 / Natur-al(l)

Big si beautiful, Art Stays 2017 / Natur-al(l)

Sasha Frolova, Aquaaerobika, Art Stays 2014 / Relation(s)

Kombinat, Art Stays 2016 / Politic(s)