SPOROČILA ZA JAVNOST / PRESS RELEASES:

ART STAYS 2020 – SLO (29. 6. 2020)

ART STAYS 2020 – ENG (29. 6. 2020)

FOTOGRAFIJE ZA OBJAVO / PRESS PHOTO:

Art Stays 2020 & Arhiv / Archive

Dodatne informacije in akreditacije za novinarje / Extra information and Press Accreditation:

festival.artstays@gmail.com, +386 31 517 140 (Tina)