Katalena je nastopila v tako rekoč vsakem klubu, koncertni dvorani ali festivalskem odru v državi, pa tudi kar precej potovala, z nastopi v ZDA, Izraelu ter po večjem delu Evrope. Skupina, ki v originalni postavi nastopa že 22 let, se ne ustavlja, saj so nedavno izdali deveti album “Kužne pesmi”. Katalena navdih črpa iz zapuščine slovenskih ljudskih pesmi, ki jo prilagaja in izvaja v skladu s svojo lastno estetiko ter preferencami. Temeljna predpostavka njenega ustvarjanja je vera v brezčasnost tradicionalne glasbe, ki je po mnenju članov še vedno živa v mlajših generacijah dandanes – ne kot nek že davno izgubljen objekt, temveč kot vitalna tradicija. Katalena skuša to glasbeno dediščino poživiti z lastno svežo energijo, hkrati pa zavreči njene ideološke konotacije in omogočiti, da prevladajo njena igrivost ter nalezljivi ritmi.

Katalena has performed in virtually every club, concert hall and festival stage in the country, and has also travelled extensively, with performances in the USA, Israel and much of Europe. The band, which has been performing in its original line-up for 22 years, is not stopping now, having recently released their ninth album, “Infectious Songs”. Katalena draws inspiration from the legacy of Slovenian folk songs, which it adapts and performs according to its own aesthetics and preferences. The fundamental premise of its work is the belief in the timelessness of traditional music, which, according to its members, is still alive in the younger generations today – not as some long-lost object, but as a vital tradition. Katalena seeks to revitalise this musical heritage with its own fresh energy, while discarding its ideological connotations and allowing its playfulness and infectious rhythms to prevail.

VSTOP PROST / FREE ADMISSION

Vesna Zornik: glavni vokal, spremljevalni vokali / lead vocal, backing vocals
Polona Janežič: klavir, klaviature, psalter, spremljevalni vokali / piano, keyboards, psaltery, backing vocals
Boštjan Gombač: klarinet, saksofoni, krilovka, teremin, ukulela, kositrne piščali, fujara, pozavna, spremljevalni vokali / clarinet, saxophones, grand piano, theremin, ukulele, tin whistles, fujara, trombone, backing vocals
Tibor Mihelič Syed: bas kitara, gimbri, ukulela, Roland HPD 20, kitara, spremljevalni vokali / bass guitar, gimbri, ukulele, Roland HPD 20, guitar, backing vocals
Boštjan Narat: kitara, bendžo, spremljevalni vokali / guitar, banjo, backing vocals
Robert Rebolj: bobni, tolkala / drums, percussion