Ad lib.
zvočna skulptura / sound sculpture, 2017-2018
orgle, jelovina, respirator, voziček / organ pipes, fir wood, automatic pulmonary ventilator, trolley
(org. dim. 280x110x45cm, voz./trolley dim. 130x55x55cm – dur. ad libitum)

Festivalsko prizorišče / Festival venue: Galerija mesta Ptuj / Ptuj City Gallery, Prešernova ulica 29, Ptuj, www.galerijamp.si
TOR / TUE – PET / FRI 10.00 – 17.00, SOB / SAT – NED / SUN 10.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00

Ad Lib., zvočna skulptura Micheleja Spanghera, združuje medicinsko napravo za avtomatsko predihavanje pljuč in nekaj orgelskih piščali, ki igrajo glasbene akorde (z referenco na Brahmsov Nemški rekviem, op. 45) v skladu s konstantnim ritmom mehaničnega dihanja; iz tega nastane umetni organ, v metaforičnem smislu mehanski rekviem, ki odzvanja brez prestanka.
Naslov Ad lib. je okrajšava latinskega izraza „ad libitum“, ki se na splošno uporablja za izražanje svobodne volje osebe, da v danem kontekstu deluje v skladu s svojo presojo. Kot zapis v notni glasbi „ad lib.” nakazuje, da lahko izvajalec uporabi svojo diskrecijsko pravico za razlago določenega odlomka partiture.
Delovanje tega umetnega organa sproža etična vprašanja o diskretnosti in odgovornosti kot komponentah pričujočega mehanskega rekviema; slednji je sočasno tudi metafora za omejitve, ki jih tehnologiji določa človek.


The sound sculpture Ad lib. combines a medical machine for automatic pulmonary ventilation with a few organ pipes that play a musical chord, a fragment of music (a reference to the German Requiem op. 45 by Johannes Brahms) frozen to the constant rhythm of the automatic breath.
The title Ad lib. is an abbreviation of the Latin expression “ad libitum”, and is generally used to express the freedom of a person to act according to his own judgment in a given context. As a direction in sheet music, “ad lib.” indicates that the performer can use its discretion to interpret a given passage.
The action of this artificial organ raises ethical questions about discretion and responsibility involved in this mechanical requiem, a metaphor for a limit that men delegate to technology.

Michele Spanghero (Gorica / Gorizia, Italija / Italy, 1979)

Umetniška dejavnost Micheleja Spanghera se giblje med področjema vizualne in akustične umetnosti. Revija Artribune je Spanghera izbrala za “najboljšega mladega italijanskega umetnika leta 2016”. Svoja dela je razstavljal na različnih mednarodnih prizoriščih, kot so Hyundai Motorstudio (Peking, Kitajska), Inštitut umetniške šole v Chicagu (Chicago, ZDA), Muzej sodobne umetnosti (Istanbul, Turčija), center Darb 1718 (Kairo, Egipt), Tuilerijski vrtovi (Pariz, Francija), Centquatre (Pariz, Francija), center za sodobno umetnost Magasin (Grenoble, Francija), festival Ars Electronica (Linz, Avstrija) , Klangraum (Krems, Avstrija), festival Tina B. (Praga, Češka), muzej Technische Sammlungen (Dresden, Nemčija), festival Eufònic (Ulldecona, Španija), Galerija Vžigalica (Ljubljana, Slovenija), Italijansko veleposlaništvo (Bruselj, Belgija).
Razstavljal je tudi v več institucijah v Italiji, vključno z muzejem Mart (Rovereto, Italija), Narodno galerijo Umbrija (Perugia, Italija), Fundacijo Bevilacqua La Masa (Benetke, Italija), Palazzo Te (Mantova, Italija), Hadrijanovim templjem (Rim, Italija) in 16. razstavo Art Quadriennale (Rim, Italija).
Zastopata ga galeriji Mazzoli (Modena, Berlin in Düsseldorf) in Alberta Pane (Pariz in Benetke).


The artistic activity of Michele Spanghero ranges between the fields of visual and acoustic art. Mentioned as “Best Young Italian Artist in 2016” according to Artribune magazine, Spanghero exhibited his works in various international venues, such as Hyundai Motorstudio (Beijing, China), School of the Art Institute of Chicago (Chicago, USA), Museum of Modern Art (Istanbul, Turkey), Darb 1718 Center (Cairo, Egypt), Tuileries Garden (Paris, France),  Centquatre (Paris, France), MAGASIN National Centre of Art and Culture (Grenoble, France), Ars Electronica festival (Linz, Austria), Klangraum (Krems, Austria), Tina B. festival (Prague, Czech Republic), Technische Sammlungen (Dresden, Germany), Eufònic festival (Ulldecona, Spain), Galerija Vžigalica (Ljubljana, Slovenia), Italian Embassy (Brussels, Belgium).
He also exhibited in several institutions in Italy, including the Mart Museum (Rovereto, Italy), National Gallery of Umbria (Perugia, Italy), Bevilacqua La Masa Foundation (Venice, Italy), Palazzo Te (Mantua, Italy), Temple of Hadrian (Rome, Italy), and at the 16th Art Quadriennale (Rome, Italy).
He is represented by the galleries Mazzoli (Modena, Berlin and Düsseldorf) and Alberta Pane (Paris and Venice).